Undervisning/kurs

Fyrhuset driver bandinstruksjon, gruppeundervisning i enkeltinstrumenter og stiller med fullt utstyrte øverom, til sammen over 90 aktivitetstimer pr uke.
Vi disponerer også studio til Beat- og Rapmekking

Vi tilbyr:

Instruksjon i samspill
Gitartimer
Basstimer
Pianotimer
Trommetimer
Vokaltimer
Bandøving med instruksjon
Beatkurs i logic
UngInfo

Pris: 500 kr